Dowiedz się na czym polega nasza praca.

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom.

Osoby stające się naszymi podopiecznymi mogą liczyć na pomoc w zakresie:

  • medycznym: poprzez zorganizowanie konsultacji u lekarzy specjalistów, leczenia i rekonwalescencji w ośrodkach rehabilitacyjnych. Pomoc i konsultację w zaopatrzeniu w odpowiedni sprzęt medyczny.
  • administracyjnym: pokierowanie lub reprezentacja w odpowiednich instytucjach, takich jak: PEFRON, NFZ, ZUS czy Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. By wesprzeć podopiecznych Fundacji w skorzystaniu w pełni z przysługujących im praw oraz przywilejów, jako osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Nasza pomoc ma na celu ułatwienie w przejściu wszystkich etapów proceduralnych związanych z biurokracją.
  • finansowym poprzez: organizację zbierania środków finansowych (np. zrzutka.pl), poszukiwanie sponsorów, darczyńców.
  • prawnym poprzez: organizacje konsultacji z adwokatem, w celu omówienia okoliczności wypadku i podjęcia dalszych niezbędnych kroków prawnych w odpowiednim postępowaniu.

Zgodnie ze statutem Fundacji nasza pomoc i działalność dla podopiecznych jest bezpłatna, a jej funkcjonowanie jest finansowane z darowizn, umów sponsorskich i dotacji.

CHCESZ POMÓC NASZYM PODOPIECZNYM?

Nasza misja jest zgodna z Twoimi wartościami i czujesz, że możesz pomóc?

Nasza misja jest zgoda z Twoimi wartościami i czujesz, że możesz pomóc?

Napisz do nas

Masz ogólne pytania skierowane do naszej fundacji? Napisz do nas.